RSS
sobota, 10 grudnia 2005
Arnould Flora

Arnould Flora d A., niezamężna, z Kawcza, liczšca lat 29, zaślubiła 20 VI 1821 r. Felicjana Niesioowskiego, komisarza poczty z Bojanowa.

Arthmut Maria, 1630 r. żona Jana Jarosławskiego.

Artowski Wojciech, tenutariusz wsi Skalmierzyce 1720 r. (I.Kal.161 s.12).

Auersperg, Ausberg, Józef bar. de A., zmarły w Książu 15 V 1762 r., (LM Książ), zaślubił w Poznaniu 29 IX 1755 r. Barbarę Poradowską, (LC Poznań, Sw. Marcin) córką Walentego i Jadwigi z Naramowic, która 2-o v. wyszła 21 X t. r. za Mateusza Molskiego, skarbnika smoleńskiego (LC Kunowo; P.1334 k.23; Ko?c.330 k.108). Po raz trzeci zaślubiła 1768 r. Franciszka Zbyszewskiego (Kośc.330 k.219v). W r. 1783 synowi Karolowi A. scedowała sumę na Izdebnie po swych rodzicach (I.Kon.82 k.360). Był jeszcze syn Augusta Nepomucen Teodor, ochrzcz. 12 VII 1756 r. (LB Poznań, Fara), który 30 III 1789 r. pewne sumy po matce cedował bratu Karolowi. Podpisał się wtedy: Augustin Graff Auersperg (P.1366 k.446). Karol w l. 1784-88 mąż Marianny z Fontynich, wdowy po Fryderyku Wilhelmie de Lenefeld, po Antonim Wieprzyńskim Janowskim, pułkowniku wojsk kor., i po Michale de Crachay, konsyliarzu Jkmci (P.1361 k.523; 1365 k.576v).

Auerswald, Aurszwald, Aussward, Aurszałd Justyna, w l. 1660-1667 żona Adama Aleksandra Deręgowskiego.

Augustynowscy h. Ogończyk. Stanisław, burgrabia wojew. malborskiego 1635 r., w imieniu swoim i braci swych Macieja i Krzysztofa skwitował Jakuba Weihera wojewodzica chełmińskiego i pułkownika król. z 600 zł za głowę brata ich Jakuba zabitego przez towarzyszy spod choršgwi rotmistrza Daniłowicza (W.35 k.329v).

Aulock h. Własnego ze Śląska. Katarzyna "Ulakowa" zawarła 1475 r. ugodę ze swym synem Jurgą, cedujšc mu oprawę na wsiach Wygnańczycach i Łysinie, a zatrzymujšc dożywocie na Tylewicach (P.21 k.26).

Aurelewscy, Awrelewscy, Aurylewscy. Stanisław, nie żyjcy 1685 r., miał syna Wojciecha, męża 1684 r. Teresy Piechockiej, córki Szymona i Anny Miłaczewskiej (P.1107 VII k.69). W r. 1685 oprawił tej żonie 3. 000 zł posagu (P.1110 X k.56). W r. 1693 w imieniu własnym i żony kwitował się z Karolem Zakrzewskim z kontraktu trzyletniej dzierżawy wsi Spławie i Osiek w p. Ko?c. (P.1125 k.81). Sumę 4. 000 zł, lokowanš u Żydów Leszczyńskich, zapisał 1694 r. Wojciechowi Czeszewskiemu (Ws.76 k.434). W r. 1700 Teresa była już 2-o v. żonš Andrzeja Majewskiego (P.1139 XIII k.122v). W r. 1703 na sumach będšcych pod jej dożywociem, tj. na dobrach Żuki u Zygmunta Rudnickiego i u zięcia Janowskiego, zapisała 6. 000 zł synom z pierwszego męża, Józefowi i Franciszkowi (P.1143 II k.49v). Józefowi scedowała ponadto 1711 r. sumę 5. 000 zł, zapisanš sobie przez Janowskiego w r. 1700 przy okazji wykupu Szyszyna w p. gnie?n. (P.1146 I k.60). Nie żyła w r. 1719 (P.1224 k.61). Córka Wojciecha i Piechowskiej, Zofia, była 1-o v. żonš Andrzeja Drachowskiego (Py.157 k.70v), 2-o v. 1700 r. Stanisława Janowskiego. O synu Franciszku nie wiem nic więcej.

Aurelewscy, Józef w r.1713 wydzierżawił na 3 lata za 5. 500 zł wieś Wiśniewo w p. kon. od Stanisława i Stefana Kwileckich (I.Kon.73 k.150v). Dziedzic jednej części Szyszyna i posesor drugiej, zwanej Broniszewizną, zawarł 1730 r. kompromis z Bogusławskimi (ib.76 k.324v). T. r. żonie Mariannie Wilczyńskiej oprawił 1750 zł, odebranych na poczet posagu od jej rodziców, Jana i Anny z Słoneckich (P.1233 I k.39v, 61). Małżeństwo to zostało zawarte dużo wcześniej, może już w r. 1714, kiedy Józef od wspomnianych małż. Wilczyńskich brał zastawem za sumę 5. 500 zł część miasta Wilczyna (G.93 k.177v). Żył jeszcze 1732 r., nie żył 1736 r., kiedy wdowa działała w imieniu synów Józefa i Rocha (G.97 k.111v). W r. 1746 była już 2-o v. żonš Antoniego Rokossowskiego (I.Kon.78 s.9). W r. 1749 prawa spadkowe po Wilczynskich i Słoneckich cedowała synom (ib.s.244), nie żyła 1765 r. Prócz wspomnianych były jeszcze dzieci: syn Walenty Kazimierz, ochrzcz. 18 II 1725 r. (LB Ostrowo) i córki, Marcjanna, żona Walentego Ponińskiego, zmarła we Wrze?ni 31 XII 1789 r. w wieku lat ok. 70, i Ludwika, żona Antoniego Kołudzkiego, sędzica ziem. inowrocławskiego.

Aurelewscy, 1. Józef, wspomniany od r. 1730 (ZTP 51 k.139), w r. 1752 wraz z bratem Rochem współdziedzic Szyszyna (I.Kon.78 s.604), w r. 1760, po śmierci brata, dziedzic Szyszyna i Przymy (ib.80 k.20). Był potem księdzem w r. 1765 (Rel. Kal.185/186 s.1383) i nie żył w r. 1779, kiedy dziedziczkš dóbr powyższych była Marcjanna Ponińska (ib.82 k.125v; G.108 k.81).

Aurelewscy, 2. Roch miał za żonę Juliannę Zabłocką, córkę Jana, wdowę po Stanisławie Bojanowskim (P.1288 k.198v; I.Kal.185/9 k.96), która 1747 r. zawarła ugodę z Bojanowskimi (I.Kon.78 s.80). Roch od Michała Bronisza kupił za 11.000 zł dwie części Szyszyna (ib.s.108), a 1748 r. nabył od tegoż Bronisza za 1. 000 zł część wsi Sarnowo w p. gnieżn. (ib.s.182), za? w r. 1755 od Leona Kossowskiego kupił w Szyszynie czę?ć zw. Kossowczyzna (ib.78 s.887). Maciej Dziekczyński zobowišzał się w r. 1758 sprzedać mu za 3. 000 t. połowę czę?ci w Szyszynku, zw. Muchlińszczyznę (ib.79 k.74v), a Józef Hryniewiecki w r. 1760 zobowišzał się sprzedać za 55. 000 zł dobra Przyma, Głodowo i Przrowno w p. kon. (ib.k.172). W r. 1760 dobra swe Szyszyno W. czyli Stare, ?rednie i Mniejsze zastawił za 35. 000 zł na 3 lata Antoniemu Sikorskiemu (G.99 k.241). Nie żył już 1765, był bezpotomny (I.Kon.80 k.20). W r. 1766 wdowa swoje sumy po pierwszym mężu, należne jej z tytułu ugody zawartej 1747 r. z jego spadkobiercami, oraz prawa uzyskane od drugiego męża na Przymie, Głodowie, Przyrownie i Szyszynie scedowała Ignacemu Szołdrskiemu (ib.k.58v). Wedle dekretu zjazdowego z r. 1779 Szyszyno W. i Szyszyno Mniejsze, ocenione na 50. 000 zł, przypadły siostrze Rocha, ponińskiej, zaś Przyma, Głodowo i Przyrowno, oceniane na 85. 000 zł, jego siostrzenicy Antoninie z Kołudzkich Trąmpczyńskiej (ib.82 k.125v, 126).

Awedykowie. Ks. Michał, kanonik gnieżnieński, zmarł 7 XII 1760 r. mając lat 47 i został pochowany w Łowiczu (LM Gniezno, Katedra). Marianna, żona Stanisława Żabińskiego, stolnika chełmińskiego, nie żyła 1766 r. Antoni, były regent skarbu kor., zmarł 9 I 1809 r. (Sep. Dominikanów Pozn.).

Axleben Barbara, żona Ernesta Shern Thossa. Oboje nie żyli 1646 r.

Azulewicz Maciej, rotmistrz pułku Jakuba Błędowskiego 1741 r. (I.Kon.77 k.225).

Babatyński Wojciech kwitował 1590 r. Pawłowskiego z długu 150 zł (Kośc.270 k.308v).

10:31, p.borysiewicz
Link Komentarze (1) »
Arciszewscy Katarzyna

Arciszewscy Katarzyna, córka Kazimierza i Marianny Mąkowskiej, poszła 11 II 1805 r. za Wojciecha Kaczkowskiego (LC Broniszewice).

Arkuszewscy, zob. Jarkuszewscy.

Armanowscy Wojciech i Regina chrzcili 25 II 1720 r. syna Macieja (LB Kotłowo).

Armon Katarzyna, w l. 1701-2 żona Kazimierza Sawickiego.

Arnim Adelajda Krystyna Lowiza, żona 1778 r. Aleksandra Ludwika Augusta Kalkraytera, porucznika wojsk pruskich.

Arnoldowie. Op. i uczc. Samuel, w r. 1687 mż op. i uczc. Jadwigi Długoszówny, mieszczanie leszczyńscy, w imieniu własnym i żony zawierał wtedy kontrakt z Adamem Karśnickim i jego żoną Barbarą z Twardowskich (Kośc.356 k.13), a oboje w r. 1693 wydzierżawili na lat 3 od Barbary z Twardowskich Karśnickiej za 3. 600 zł Łipno i Lipienko (Kośc.306 k.430; 307 k.471v). W r. 1695 po śmierci Samuela, jego syn sł. Marcin, w imieniu swoim i matki oraz innych spadkobierców ojca wydzierżawil od małżonków Karśnickich na lat 3 Karśnice i Księginki (ib.307 k.613v). Daniel, rajca leszczyński 1718 r. (ib.311 s.912).

Arnoldowie. Chyba z tej samej rodziny był szl. Beniamin, burmistrz Leszna i "generalny Korony Polskiej poczmistrz za pożyczki gotowiznš i dostawy wina, ogółem na sumę 30. 000 tynfów, otrzymał 25 VIII 1716 r. w posesję aż do "wytrzymania" tej sumy wsie Dąbecz, Strzyżewice i folusze włoszakowskie (Ws.161 k.97). Konsyliarz nadwor. JKMci, administrator dóbr leszczyńskich 1717 r. (ib.s.753). W r. 1726 był posesorem dóbr Włoszakowice, Bukowiec, Machcin, Dłużyna, Grotniki, Domienice, Miastko, Koło i Ujazdów na zlecenie króla Stanisława i mocą zawartego z nim kontraktu (Kośc.161 k.22). W r. 1731 ur. Beniamin "de A., eques Silesiae", dziedzic dóbr Seytersdorff, Sorgaw, Petersdorff w Ks. Głogowskim i Żagańskim, do sprawy sądowej z Swinarskim z Głuchowa mianował plenipotentów, a wśród nich syna Ernesta Ludwika (Ws.84 k.50v)

Arnoldowie. Sławetna Marianna z Arnoldów, wdowa po sław. Krystianie Tobiaszu, obywatelu leszczyńskim, występowała w r. 1724 jako siostra zmarłej Jadwigi, żony urodz. Henryka Ernesta Ponikowskiego (Kośc.159 k.146).

Arnoldowie. Wielm. pani Bogumiła trzymała do chrztu dziecko Krzywokulskiego 22 II 1752 r. (Lb Kobierno). Szl. (potem dodano: urodz.) Jan z żoną Joanną Brukman, pochowaną w Jedlcu 9 IX 1794 r., posesorzy Jedlca w l. 1789-94, mieli dzieci: Zuzannę, zmarłą 6 IX 1791 r. w wieku 1 miesiąca, Anastazego Ludwika, ochrzcz. 17 VIII 1789 r., Jakuba Ignacego Lojolę, ochrzcz. 24 VII 1794 r. (LB Jedlec). Zapewne tan sam "urodzony" Jan dzierżawił 1789 r. od Generałowej Weroniki Garczyńskiej Gostkowo (P.1366 k.254).

Arnoldowie. Rozalia, żona 1792 r. Ludwika Tomaszewskiego. Wielm. pani Barbara z Lipińskich zmarła w Poznaniu i pochow. 4 VII 1797 r. (Nekr. Reformatów Pozn.). Jan Antoni, posesor Raszkowa, dziedzic Pęcherzewa w woj. sier., wdowiec mający lat 40, zaślubił 16 X 1798 r. Juliannę Kiedrzyńską, wdowę po Ruszkowskim, posesorkę Wierzchosławia, majšcą lat 26 (LC Sobótka). Córka ich Teofila Domicela ochrzcz. 28 IV 1801 r. (LB Raszków).

Arnoldowie. Tomasz, ekonom w Wierzei w l. 1772-1787, dzierżawca Piotrowa w l. 1799-1800, Szczytnik 1817 r. i zapewne Zdziechowic 1822 r. (LB Głuszyna). Jego żona, Małgorzata Grodziska, zmarła w Mystkach 14 VI 1833 r. (LM Targowa Górka). Ich synowie: Mikołaj, Michał, a zapewne też Jan, Ludwik i Stanisław. Z córek, Anastazja, ur. w Wierzei, ochrzcz. 27 V 1787 r. (LB Grodzisk). Marianna wyszła 20 XI 1799 r. za Jakuba Poklateckiego, dzierżawcę Pigłowic (LC Głuszyna). Jadwiga, chrzestna 11 VIII 1800 r. (LB Mšdre), była potem żoną Aleksandra v. Balgen (Balgin), kapitana wojsk pruskich, dziedzica Mystek, zmarłego tam 21 IX 1843 r. w wieku 80 lat (LM Targowa Górka). Która? z córek Tomasza i Małgorzaty (może wyżej wymieniona Anastazja?) była zamężna za Krokizjuszem (Krokcjuszem), bowiem Małgorzata A-wa 17 IV 1825 r. trzymała do chrztu dziecko swej wnuczki Marii (Małgorzaty) z Krokizjuszów Mieczkowskiej (LB Targowa Górka). Innš córkę tejże Mieczkowskiej 14 III 1829 r. trzymał do chrztu Antoni A., dzierżawca Słupi (LB Dębica), należący najwidoczniej też do kręgu bliskiej rodziny. Z synów Tomasza i Małgorzaty, Mikołaj "de Radwan", ur. w Wierzei 10 IX 1772 r. (LB Lwówek), posesor Pakowia i Kłodziska Obornickiego, zmarły w Poznaniu 27 VII 1811 r. (LM Głuszyna). Jego żoną była Felicja (Felicissima) Ignatowska, dzierżawczyni Pakowia i Kłodziska, zmarła wnet po mężu 8 VIII 1811 r. w wieku lat 50 (LM Biezdrowo). Michał, którego ochrzczono z ceremonii 2 XII 1777 r. (LB Ceradz Kośc.), świadkował 1 X 1826 r. przy ślubie i nazwany wtedy "ze Zdzychowic" (LC Środa). Oficer wojsk pruskich, umarł w Mystkach 5 XII 1837 r. (LM Targowa Górka). Jego żoną była Bogumiła Tomicka (Janicka?), córką zaś Michalina Marianna, ochrzcz. 18 V 1815 r. Jej matką chrzestną była Józefa A., zmężna Trzeska (LB Pozn., Sw. Marcin).

Arnoldowie. Jak już powiedziałem, synem Tomasza i Małgorzaty był zapewne też Jan, ur. ok. 1789 r. zmarły w Poznaniu 4 XII 1822 r. (LM Głuszyna). Żoną jego była Józefa, poślubiona przed 25 XI 1821 r. (LB Bagrowo), nazwana córka dziedzica Zdziechowic, zmarła w Szczytnikach 18 IX 1823 r. w wieku lat 21. O jej śmierci donosił Józef(!) Balgin (LM Głuszyna). Ludwik, chyba też syn Tomasza i Małgorzaty, dziedzic Mystek, oraz żona jego Ludwika występowali w l. 1821-1847 (LB Sulmierzyce, LB Targowa Górka, LB Gniezno, Sw. Trójca). On żył jeszcze 17 X 1851 r. (LB Głuszyna). Ich synem był zapewne Cyprian, zamieszkały zrazu w Mystkach, mąż Marianny Alkiewiczówny, córki Onufrego i Augustyny z Poklateckich ojceic Włodzimierza, ur. tamże 16 IX 1849 r. (LB Targowa Górka) i Michała Witolda, ur. w Starołęce 9 IX 1851 r. (LB Głuszyna). Stanisław, jeszcze jeden przypuszczalny syn Tomasza, mšż Bogumiły Winnickiej, miał z nią córkę Nepomucenę, ur. ok. 1802 r., wydaną 1 X 1826 r. za Franciszka Kubackiego. świadkował przy ślubie ich Michał A. ze Zdziechowic (LC Sroda).

Arnoldowie. Stanisław, ekonom w Głuponiach, chrzestny 11 V 1783 r. (LB Brody). Ambroży za?lubił 4 XII 1793 r. w Ostrowie Apolonię Kowalównę (LC Ostrów). Jan, syn Macieja i Bogumiły, dzierżawca Raszkowa 1802 r. Jego żonš była Julianna Kiedrzyńska, córka Kaspra i Marianny. Z niej córka Helena, ur. w Piaskach 18 V 1802 r., i syn Mateusz Józef, ochrzcz. 21 IX 1803 r. (LB Raszków). Józef, posesor Chwałkowa, trzymał do chrztu syna Potockiego, dzierżawcy Łubowa, 17 XI 1816 r. Rażony apopleksją umarł 15 VII 1843 r., mając lat 47 (LB i LM Łubowo). Jego żoną, poślubioną przed 22 VI 1820 r. była Marianna Radomińska (LB Łubowo). Jedyna ich córka Wiktoria, ur. ok. 1801, w chwili śmierci ojca była żoną Leona Sobierajskiego, dziedzica Chabielina (LM Łubowo). Drugim jej mężem był N. Bieczynski. Żyła jeszcze 1843 r., będąc wdową (Hip. Węgrowiec Kopanina). Antonina przed 9 V 1817 r. wyszła za Stanisława Trzeckiego (LB Mšdre). Porównaj wyżej z Józefą zamężną Trzeską. Ignacy trzymał do chrztu 21 I 1821 r. syna Bendów z Osieka (LB Gostyczyna). Józef, dziedzic pietrzykowa, i żona jego Seweryna Laskowska, rodzice Konrada, ur. w Czachórach 25 XI 1843 r. Jego chrzestną była Helena A. (LB Droszew). Pius, chrzestny 19 III 1851 r. (LB Białężyn). Józef, ekonom w Szczurach, i Teofila Witkowska, rodzica Stanisławy, ochrzcz. 15 IX 1875 r. (LB Szczury).

 

 

10:20, p.borysiewicz
Link Dodaj komentarz »
Arciszewscy Piotr

Arciszewscy Piotr pisał się "Ruśca". Ożenił się z Zofią Kołaczkowską, córką Jana i Anny Pakosławskiej, której przed ślubem 31 XII 1614 r. oprawił posag 3000 zł na sumie wyderkafowej 6000 zł na Stawnicy (W.78 k.267v, 270). W l.1618-20 świadczył przy wywodach szlachectwa Krzysztofa A-go (Bon.). W r. 1620 zawarł z Januszem Włostowskim kontrakt o dobra Dziewierzewo, Wielkąwieś o pustkę Guzowatki w p.kcyń.(Kc.127 k.197), a od Wojciecha Kościeleckiego nabył wyderkiem za 2200 zł Stare w p.nakiel.(ib.k.259). W r. 1621 od Hieronima i Feliksa Izdbińskich dostał zobowiązanie sprzedaży za 8000 zł wsi Rusiec w p.kcyń.(ib.k.499), ponowione ze strony Hieronima 1624 r.(Kc.19 k.371v), ale do nabycia połowy Ruśca od Hieronima doszło dopiero 1625 r. za 3500 zł (N.223 k.686v), choć i to nie była jeszcze transkacja ostateczna, bowiem w r. 1631 Piotr ponownie nabył od niego połowę tej wsi, tym razem za 4000 zł(P.1417 k.215). Nabył i drugą połowę od Filipa Izdbińskiego, bo w r. 1637 cała wieś była jego własnością. Sprzedał ją wtedy za 9000 zł Janowi Smuszewskiemu, kaszt. santockiemu (P.1419 k.199). Oboje z żoną dostali 1635 r. od Dominika Wlandebrandinusa, muzyka król., cesję sołectwa we wsi Stobno w starostwie ujskim, a w r. 1652 dożywocie tego sołectwa ustąpili uczc. małżonkom Wagnerom (W.35 k.343v ; 40 k.261). Małżonkowie nie żyli w r. 1655, w którym występowały ich dzieci, syn Kasper i córka Marianna (P.1068 k.86). Była i córka Katarzyna, w r. 1660 żona Stefana Sługockiego. Kasper w r. 1660 skwitował ks. Smoszewskiego z 1. 000 zł pozoatałych z ceny Ruśca (N.227 k.52)

Arciszewscy A-cy zamieszkali w p. kcyń. w latach póżniejszych byli zapewne blisko związani z powyższymi. Jadwiga z Wielewickich, wdowa po Jakubie 1663 r. (Kc.130 k.411), jako wdowa po drugim mężu Macieju Miecznikowskim występowała 1690 r. Tego Jakuba Żychliński mieni być synem Kaspra, wnukiem Piotra i Kołaczkowskiej. Synem Jakuba i Wielewickiej był Franciszek, który

Arciszewscy 6 III 1685 r. zawarł w Błożejowicach kontrakt małż. z Feliksem Chrząstkowskim o rękę jego córki Jadwigi, urodzonej z Doroty Zakrzewskiej. Wnosiła mu 3. 000 zł posagu (N.225 k.839; 186 k.351,351v). Połowę wsi Obielawy (dziś Obielewo) w p. kcyń., odziedziczoną po matce, sprzedał 1689 r. Stanisławowi i Annie małż. Trzebińskim (G.99 k.58v). Drugą połowę tej wsi, nabytą od siostry swej matki Doroty Wardęskiej, sprzedał 1690 r. za 5. 125 zł Maciejowi Trzebińskiemu (Kc.132 k.561). Wspomniani małż. Trzebińscy zapisali Jakubowi i jego żonie w r. 1693 na swych wsiach Żydowo, Smardowo i Karczewo sumę 5. 000 zł z ceny Obielaw (Kc.135 k.52). Posesorami Żydowa i Gorazdowa byli małż. A-cy 1698 r. (P.256 k.151). Nie żyli oboje 1724 r. Ich dzieci ochrzczone w Poznaniu: Róża 2 I 1694 r., Adam i Ewa, bliżnięta 10 V 1699 r.(LB Fara). Była i córka Zofia, żona 1-o v. Szymona Miełodrowaskiego, 2-o v. wyszła 1721 r. za Wojciecha Niwińskiego.

Arciszewscy Wedle Żychlińskiego synem Franciszka miał być Antoni, mąż Zofii Łączkowskiej. Oboje nie żyli 1767 r. (P.1344 k.74). Ich syn Kazimierz zaślubił 13 VI 1750 r. Marcjannę Ligowską, córkę Jana i Zofii Mielżyńskiej (LC Czeszewo). Dożywocie spisał z nią 1767 r. (P.1344 k.74). Był wdowcem 1779 r. (P.1356 k.459).

Arciszewscy Prawdzicem był też chyba Mikołaj, który 1641 r. ręczył za pułk. Eliasza A-go (Kośc.299 k.482v).

Arciszewscy Arciszewscy różni. Wobec istnienia obok Prawdziców i A-ich innych herbów, tródno określić przynależność wielu spośród nich. Jan, sługa Jana Mosińskiego, tenutariusza starostwa wałeckiego, 1615 r. (W.78 k.331). Wojciechowi, swemu panu, oddał się 1624 r. w poddaństwo uczc. Michał z miasta Łabiszyna (Kc.19 k.188). Anna, żona zmarłego przed r.1627 Jana Wilkońskiego z z. dobrzyń. Florian syn zmarłego Marcina, w r. 1624 zobowišzał się oprawić 100 grz. posagu żonie swej Zofii Moszczyńskiej, córce Wojciecha (Gn.77 k.92v). Uczestniczył 1625 r. w najeżdzie Kaczkowskiego na dwór Mrowiński w Czeluścinie (Py.143 k.35v). Jego żona Zofia Moszczyńska żyła jeszcze w 1629 r. (G.79 k.89v). Sebastian, plenipotent 1633 r. ks.Tulibowskiego, kanonika włocławskiego i kruszwickiego (ZTP 28b s.2866). Justyna w l. 1643-55 żona Adama Aleksandra bogusławskiego, podstar. konińskiego. Anna, chrzestna 1651 r. (LB Witkowo). Marianna 1660 r. żona Jana Kazimierza Fabickiego. Mikołaj z żonš Katarzyną Madalińską wydzierżawil 1669 r. czę?ci Bogusławic w p. kon. małżonkom Ksišżyńskim (I.Kal.129 s.305). Oboje żyli jeszcze 1685 r. (I.Kon.66 k.85v). Stanisław 1682 r. kwitował Złotnickich (Kc.132 k.228v). Katarzyna z Wysockich, wdowa po Aleksandrze 1733 r. (ZTP 48 k.693). Michał zaślubił 17 II 1738 r. Różš Krzesińskš (LC Kwieciszewo). Piotr, susceptant grodz. nakielski 1741 r. (ZTP 50 k.927). Marianna, żona Wojciecha Raczyńskiego. Oboje nie żyli 1747 r. (I.Kal.185/9 k.314).

Arciszewscy Jan był ożeniony 1-o v. z Mariannš Przeniewską, córką Jana i Katarzyny Kraśnickiej, żyjącą 1727 r. (Rel. Kal. 163/164 s.2202v), z której była córka Marcjanna, jedyna spadkobierczyni matki, w l.1741-1785 niezamężna (Rel. Kal.117 s.1265, 163/164 s.2282, I.Kal.225 k.198). Po raz drugi ożenił się z Dorotą Wojciechowską, córkš Stanisława i Barbary Gutowskiej, żyjącą 1731 r. (I.Kal.168/70 s.626), 3-o v. zaślubił w Szczurach 25 XI 1750 r. Petronelę Prusinowską, córkę Antoniego i Marianny Koszkowskiej (LC Szczury-Górzno; I.Kal.196/8 k.44v). W l. 1741-1748 dzierżawił pewne grunta w Bieniawie i z tej racji wiódł procesy z dziedzicem Bieniewa Stanisławem Czyżewskim, kontynuowane potem, 1756 przez jego synów (Rel. Kal.163/164 s.2202v). W r. 1753 występował jako opiekun synów z drugiej żony, Felicjana i Tomasza (ib.k.47). Tomasz 1765 r. dzierżawca dóbr Koryta od Grodzickich (Rel. Kal.185/186 s.1114). żył jeszcze 1787 r. (ib.227 k.228). Felicjan posesor dóbr Szczóry, wraz z bratem dwór w Kaliszu za bramą Wrocławską, zw. "Wojciechowszczyzna", odziedziczony po ciotkach matki, Wojciechowskich, sprzedał 1753 r. za 1. 100 zł Franciszkowi Kożmińskiemu (I.Kal.196/8 k.211). Jego żoną była zaślubiona 2 XI 1763 r. (LC. Szczury-Górzno) Helena Gromadzka, córka Franciszka i Anny Dobrzyckiej (ib.214/6 k.36v). Scedowała ona w r. 1792 swemu synowi Janowi Chryzostomowi, podporucznikowi wojsk kor., 1. 000 zł z sumy 1. 500 zł, zabezpieczonych jej na wsi Szczury Franciszka Kożmińskiego (ib.232 k.349v). Ich dzieci urodzone w Szczurach Chryzostom Adam 19 IX 1764 r., Piotr Celestyn Maksymilian 19 V 1767 r., Chryzostom Stanisława 2 V 1769 r., Franciszka Eleonora 23 II 1772 r., Wiktoria 22 XII 1774 r., Melchior Kasper 3 I 1779 r. (LB Szczury-Górzno). Zofia wyszła przed 13 X 1781 r. za Karola Olszewskiego, ekonoma z Klęki (LB Nowe Miasto).

Arciszewscy Józef, ekonom w Złotnikach 1789 r. chrzcił synów urodzonych z żony Katarzyny: 4 XI 1781 r. Marcina, ur. we dworze w Kazimierzu (LB Kazimierz) i 14 I 1789 r. Antoniego (LB Kiekrz). Franciszka przed 8 I 1804 r. zaślubiła Bartłomieja Leszczyńskiego. Wiktoria wyszła przed 8 I 1804 r. za Maksymiliana Kozłowskiego (LB Spławie).

10:15, p.borysiewicz
Link Dodaj komentarz »
Arciszewscy Olbracht

Arciszewscy Olbracht, drugi syn Kaspra i Sławkowskiej, miał syna Pawła, po którym z Zofii Zakrzewskiej, córki Filipa Zbożnego, syn Jan Świadczący 1618 r., wedle przypuszczenia Bonieckiego może identyczny z Janem, który 1660 sprzedał Kleszczewo i Zaskoczyn Kolmerowi. Trochę tu za wielki odstęp lat.

Arciszewscy Krzysztof, trzeci syn Kaspra i Sławkowskiej, mąż Barbary Kawczyńskiej, córki Szczęsnego i Katarzyny Kossówny miał trzech synów: Eliasza, Tobiasza i Pawła, oraz córkę Barbarę 1592 żonę Wolfganga z Bukowca Szlichtinka.

Arciszewscy Paweł nabył 1604 r. za 47. 500 zł od Stanisława Cykowskiego część miasta Śmigla, wieś Nietęszkowo i pustkę Unino oraz część Koszanowa i Glińska W. i M. oraz Nowejwsi p. kośc. (P.1405 k.9av). T. r. nabywszy od brata Eliasza za 17. 000 zł Buszkowy Górne i Dolne, sprzedał za 47. 500 zł swe części Śmigla z przyl. wsiami bratowej Eliaszowej (ib.k.170v, 172v). Od brata Tobiasza wzięli w zastaw za 20. 000 zł, a w r. 1609 otrzymał donację wsi Rachocin, Polichnowo, Rzeczna i Małorecz osiadłe i Brzostowo pustki w z. dobrzyń. (Ws.204 k.351v). Sędzia deputat trybunału piotrkowskiego z wojew. chęłmińskiego 1612 r. (ZTP 27 s.867). Jego żona 1609 r. Dorota Siewierska, wdowa 1-o v. po Wojciechu Zakrzewskim (P.143 k.1030v). Oboje żyli 1613 r. (ZTP 27 s.1284).

Arciszewscy Tobiasz, drugi syn Krzysztofa i Kawczynskiej, dawszy, jak już pisałem, wsie w z. dobrzyń. bratu Pawłowi, zobowišzał się 1609 r. bronić go przed pretensjami, które mogłyby wyniknšć z oprawy swej zmarłej już żony Barbary Wilkowskiej córki Baltazara i Żelechowskiej, którą miała na Polichnowie (Ws.25 k.293v). W r. 1611 od siostry Szlichtinkowej kupił za 7. 000 zł części w Skrzydlewie p. kośc., ale je odsprzedał jej t. r. (ib.k.594v). Nie żył 1630 r., kiedy jego syn Tobiasz dostał od Bogusława i Piotra, synów Eliasza, czę?ci w Buszkowach (Ws.206 k.382). W r. 1646 Tobiasz junior mianował plenipotentów (ZTP 29 s.2447). Wedle wywodu szlachectwa Krzysztofa, Tobiasz senior, dziedzic Gogoliny (znamy Gogolin, wie? biskupstwa chełmińskiego) miał z Wikowskiej syna Olbrachta (Kośc.123 k.6).

Arciszewscy Eliasz, syn Krzysztofa z Kaweczyńskiej, zapewne najstarszy, swą część w Buszkowach sprzedał bratu Pawłowi, ale po śmierci Pawła odziedziczył ją widocznie z powrotem, bowiem była w rękach jego synów. Patron zaboru ariańskiego w Śmiglu ok. 1584 r., potem w pewnych okresach minister tamże (pol. Sł. Biogr.). Jego żona Helena Zakrzewska, córka Wojciecha i Sabiny Konarzewskiej, dała w r. 1601 swej macosze Dorocie z Siekierskich dożywotnie użytkowanie dóbr Rogalino, Dobiertki i Dšbie (P.1404 k.25). W r. 1602 nazwana współdziedziczkš Zkrzewa (Ws.19 k.66v). Jako jedyna spadkobierczyni ojca, swoje części w tej wsi i w pustce Jasień sprzedała 1604 r. za 16. 000 zł Stanisławowi Zakrzewskiemu (P.1405 k.23). T. r. od szwagra Pawła A-go kupiła za 47. 500 zł część Śmigla, wieś Nietęszkowo, pustkę Unino, czę?ci wsi Koszanowo, Glińsko W. i M. oraz Nową wieś w p. kośc. (ib.k.172v). Rogalino i Dobiertki sprzedała 1605 r. za 12. 000 zł Mikołajowi Manieckiemu (ib.k.309). Oprócz tych czę?ci w Śmiglu z przyl., które nabyła od szwagra, miała i inne kupione od Wacława Rozrażewskiego, ale z nich części miasta Śmigla i wsi Koszonowo sprzedała 1613 r. Kasprowi Jaruzelowi Brzeżnickiemu (ZTP 27 s.1280). Pozostały jej tylko Glińsko W. i M., Nietęsżkowo, Unino i Nowawieś, bowiem inne części Śmigla sprzedała Brześnickiemu chyba już 19 I 1611 r., kiedy w Piotrkowie zawarła z nim kontrakt dotyczšcy tego miasteczka (Ws.28 k.21). Nietęsżkowo i Unino sprzedała 1624 r. za 26. 000 zł Adamowi Olbrachtowi Przyjemskiemu obożnemu kor. (p.1414 k.1281v). Nie żyła już 1625 r. (Ws.206 k.107v). Eliasz umarł między r. 1626 i 1630 (Ko?c.294 k.69). Ich synowie: Bogusław, Piotr, Krzysztof i Eliasz, córki: Sabina wydana 1614 r. za Stefana Morsztyna, starościca filipowskiego, Anna wyszła w r. 1614 za Macieja z Bukowca ?rzemskiego, 2-o v. w l. 1636-47 była żonš Jana Pawłowskiego, Katarzyna zaślubiła 1622 r. Stefana ?lesińskiego, Agnieszka 1633 r. żona Jana Morsztyna.

Arciszewscy 1. Bogusław, w r. 1626 plenipotent siostry Anny, wdowy po Macieju Srzemskim (P.1017 k.599v), wraz z bratem Piotrem spadłe po ojcu czę?ci Buszków dał 1630 r. stryjecznemu bratu Tobiaszowi (Ws.206 k.382). W r. 1636 Bogusława, niewątpliwie tego samego, skwitował z 300 zł Wojciech Tytlewski (P.1033 k.32).

Arciszewscy 2. Piotr w r. 1631 nabył wyderkiem za 3. 000 zł wieś Rusiec w p. kcyń. od Piotra A-go, syna Kaspra (P.1417 k.428). Po bracie Krzysztofie odziedziczył sumę 40. 000 zł, zapisaną sposobem wyderkafu na wsiach Łysiny, Tylewice, folwarku puterklicz i młynie Turek w p. wsch. (Ws.56 k.777). Te dobra nabył wyderkiem za tęż sumę 1661 r. od Jana Karola Opalińskiego (P.1072 IV k.284). Ożenił się z Urszulš Szczepanowskš, córką Jana, której 1638 r. w grodzie łęczyckim zapisywał dożywocie (Ws.135 k.511). Nie żył w r. 1664, kiedy występowła ona jako wdowa po nim, (Ws.63 k.753). Syn Piotra, Kasper, skwitowany w r. 1652 z 1. 000 złp przez siostrę Teresę Bronikowskš (P.1064 k.605), zapewne już nie żył, kiedy Urszula swoje prawa oprawne i dożywotnie ustąpiła 1666 r. córkom Annie, Helenie i Zuzannie Sabinie (Ws.68 k.25). Najstarszš córkš była jednak chyba niewspomniana w tym zapisie Teresa, wydana 1651 r. za Dobrogosta Bronikowskiego. Anna, żona 1-o v. Stefana Konarskiego, 2-o v. Władysława z Bukowca Szlichtinka, 3-o 1668 r. Władysława Ludwika Domaradzkiego, miecznika gostyńskiego. Helena, 1666 r. żona Jana Gostkowskiego, 2-o v. 1672 r. żona Stefana Przybyszewskiego. Wreszcie Zuzanna Sabina, żona 1666 r. Jana Bronikowskiego.

Arciszewscy 3. Krzysztof, ur. 9 XII 1592 r., w l. 1621-22 służył wojskowo pod Krzysztofem Radziwiłłem. Z bratem Eliaszem zamordował Kaspra Jaruzela Brzeżnickiego. Prześladowany uszedł z kraju i osiadł w Holandii 1623 r. Od 1629 r. walczył w Brazylii, w końcu jao zastępca naczelnego wodza. W r. 1638 generał artylerii i admirał sil morskich w Brazylii. Po powrocie do kraju "starszy nad armatą kor." 1643 r. Był nim do 1650 r. W r. 1643 wraz z bratem Eliaszem dostał zapis długu 18. 000 zł od Andrzeja Ossowskiego sędziego ziem. wschow. (P.1048 k.194v). W r.1647 wziął na 3 lata sposobem wyderkafu Kołaczkowice p. kośc. od Konstancji z Konar Grudzińskiej (P.172 k.359v). Od niej i jej synów Mikołaja i Zygmunta wzišł 1649 r. sposobem wyderkafu za 14. 666 tal. ces. Białośliwie i Wojsko p. nakiel. (P.1424 k.421). Sumę tę równającą się 44. 000 zł, scedował 1653 r. Krzysztofowi Opalińskiemu, wojewodzie poznańskiemu, biorąc od niego za 40. 000 zł wyderkafem wsi Łysiny, Tylewice i folw. Puterklicz oraz młyna Turek w p. wsch. (Ws.56 k.393v; 208 k.167). Dobra wyderkowe Biało?liwie i Wojsko rezygnował 1655 r. Zygmuntowi Grudzińskiemu, woj. kaliskiemu (P.1063 k.1041). Umarł w kwietniu 1656 r. (Pol.Sł.Biogr.).

Arciszewscy 4. Eliasz, ur. ok. 1590 r. w Rogalinie, walczył w Inflantach 1621-22. Infamowany za zabójstwo Brzeżnickiego 1623 r., uszedł do Holandii i tu w r. 1624 zaciągnął się do wojska. Potem służył w wojsku duńskim. Do kraju wrócił 1633 r. Jako pułkownik piechoty podpisał ugodę kiejdańskš 1655 r. Był też dworzaninem pokojowym król. i dowódcą zaciężnego regimentu niemieckiego 635 r. (W.35 k.361v; Pol.Sł.Biogr.). Posesję wsi Walicz odstąpił 1641 r. Chodubskim (Bon.). W imieniu własnym i brata Krzysztofa skwitował 1643 r. Adama Olbrachta Przyjemskiego, kaszt. gnieżn., z 10. 000  zł zastawnych na Nietšżkowie, Wojnowicach i Uninie (P.1048 k.197

Arciszewscy Z powyższymi blisko spokrewniony był Jerzy (wedle Żychl. syn Pawła), dziedzic Klińcza M. 1582 r. (Baran., s.169), Puca, Jeziorek, Dobrogoszczy, Będomina i Wętkowów w p. tczew., nie żyjący 1599 r., po którym z Korduli Pierzchówny pozostał syn Kasper i córki: Katarzyna 1599 r. żona Jana Mościckiego, 2-o v. Stanisława Kossowskiego, oraz Barbara, w l. 1593-1605 żona Mikołaja Siedleckiego.

Arciszewscy Kasper ożenił się w r. 1593, przed 3 IX, z Agnieszkš Dembińską, córką Macieja, której t. r. oprawił 1. 400 zł posagu (N.219 k.127). Nabył 1596 r. sposobem wyderkafu od Piotra Potulickiego, woj. kaliskiego, za 4. 000 zł na 3 lata wie? Stawnicę z dóbr złotowskich (P.1402 k.30v; N.162 k.482). Wraz z żoną Agnieszką Dembińską trzymał w r. 1596 części wsi Mościsk i Kostrzynka, które wyderkował im w sumie 1. 083 zł jej zmarły brat Jan Dembiński (N. 162 k.489, 490v). Dembińska umarła w r. 1598 lub 1599 (N.163 k.349). W r. 1599 Kasper zaślubił 2-o v. Dorotę Debrzyńskš, córkę Jana (N.164 k.233v). Oprawił jej w r. 1600 posag 1. 600 zł (N.219 k.437v). Nie żył w r. 1609, kiedy występowali jego dwaj małoletni synowie z pierwszej żony, Krzysztof i Piotr (N. 167 k.255). Był i trzeci syn Eliasz, który występował w r. 1623 (N.173 k.34).

Arciszewscy Krzysztof w r.1615 cedował bratu Piotrowi i jego żonie połowę sumy 6. 000 zł, zapisanej ich ojcu wyderkafem na Stawnicy p. nakiel. przez Potulickiego, woj. kaliskiego (P.994 k.395). Od Kościeleckiego, kaszt. międzyrzeckiego nabył sposobem wyderkafu w r. 1623 za 1.500 zł na 1 rok dwa łany we wsi Stare p. nakiel. (N.222 k.499).

10:00, p.borysiewicz
Link Dodaj komentarz »