RSS
poniedziałek, 17 października 2005
Anklam 2

Anklam 2. Jerzy Wilhelm w r. 1687 całe części wsi Nierozen i Henkiendorf sprzedał za 1. 440 zł Dionizemu Blenkemburgowi, zaś części wsi Laczyk i Langhof za 2. 340 zł Golczom, synom Jerzego Wilhelma (W.86 k.593v, 596).

Anklam 3. Krystian Fryderyk skwitował 1690 r. spadkobierców Jerzego Wilhelma Golcza z Prowizji od sumy 800 tal. (W.29a k.92).

Anklam 4.Hening Ewald zobowiązał się 1694 r. sprzedać Dionizemu Blankemburgowi za 1. 333 zł części wsi Nierozen i Henkierdorf (ib. k.410). W r. 1714 ze swą cioteczną siostrą Dorotą Blankemburkówną, wdową po bracie Andrzeju Laczyk i Langhof za 4. 680 zł Bernardowi Heningowi Golczowi (W.90 k.135v). Zob. tablicę.

Anklam Estera Małgorzata Golczówna, wdowa po Wilhelmie A., może identycznym ze wspomnianym wyżej Jerzym Wilhelmem, była 2-o v. żonš 1701 r. Samuela Schlichtinga (P.1140 IV k.46).

Antoniewiczowie. Marceli, ur. w Kaliszu 1815 r., strażnik celno-graniczny, zamieszkały w Olędrach Kossewskich, zaślubił w Gostymiu 14 II 1843 r. Ludwikę Łykowską, córkę Pawła i Marii z Korytowskich, ur. w Lgocie ok. 1813 r. Ich dzieci: Maria Wiktoria, ur. w Kossewie 10 XII 1845 r., Teofil Józef, ur. w Zdrojach 2 III 1848 r., Józefa, ur. w Kochowie 16 II 1850 r. (LC i LB Giewartowo). Karol, syn Józefa, dziedzica dóbr Skwarzewskich w Galicji, i Józefy z Nikorowiczów, superior OO. jezuitów, zmarł na cholerę w Obrze 14 XI 1852 r., mając lat 45 (Sep. Obra). Józef, właściciel Włostek koło Rawicza, i Marianna z Tomickich, rodzice Władysława, żyjącego 1890 r., i Teofili, żony Karola Henryka z Wierzenicy, zmarłej 14 I 1890 r. jako wdowa, w wieku lat 72 (LM Srem), Ur. Zygmunt, malarz, i Józefa z Kurzyńskich, rodzice Haliny Leokadii, ur. w Poznaniu na Chwaliszewie 9 XII 1906 r. Chrzestną jej była Augusta A. (LB Pozn., Sw. Małg.) N., dzierżawca Zbyszewic i Klaudii, mšż Leokadii z Radeckich, zmarłej jako wdowa 11 VII 1935 r. w Zbyszewicach, pochowana w Żoni (Dz.P.)

Antonowiczowie. Jan, syn zmarłego Wojciecha, dostał 1678 r. skrypt od Domaradzkiego (G.86 k.103). Chyba ten sam Jan z żoną konstancją Kleczkowską zawarł kontrakt z Koszutskimi i Zasadzkimi (P.1106 VIII k.20). Konstancja, córka Stanisława i Wiśniewskiej, dostała 1685 r. cesje sumy 1. 300 zł (Py.155 s.9). Ich syn Wojciech kwitował 1725 r. synagogę kaliska z 1. 000 zł (I.Kal.161 s.140). Wraz z żoną Teresą Zagórską, córką Jakuba i Doroty biskupskiej, wdową 1-o v. po Franciszku Rogozińskim, zawarł 1741 r. kompromis z Jaroszewskimi (I.Kon.77 k.210). po śmierci męża Teresa 1744 r. wydzierżawiła Kurowko Franciszkowi Bardzkiemu (ib.k.348). Była 1746 r. 3-o v. za Kazimierzem Czepkowskim i żyła jeszcze 1755 r. (ib.78 k.11v, 575, 893).

Antonowski, szl. Stanisław w r. 1652 mianował plenipotentów (I.Kal.118 s.387)

Anuszkiewiczówna Aniela wyszła przed 9 II 1775 r. za Dyzmę Małachowskiego (LB Tuczno).

Anzerkulen (?) N., żona Jana Puchera, oboje nie żyjący 1708 r. (Ko?c.310 s.121).

Anzler Regina, żona Remigiana Niestachowskiego, oboje nie żyjący 1725 (P.1198 k.16).

Apenborgen Estera Perpetua, 1735 r. żona Tomasza Heninga Lettow (W.91 k.265).

Araszewska Marianna i jej mąż Jan Fabicki nie żyli już oboje w r. 1693. Tytułowani "urodzonymi" (P.1125A k.100v).

Arabscy. Urodzony Paweł w r. 1781 ekonom "Zamkowego Folwarku stanowiącego część wsi Długie w pow. wschow., będšcej w dzierżawie Franciszka Zaremby Tymienieckiego (Ws.193 k.205). Z żony Urszuli Żliwińskiej (Święcickiej?) w Poznaniu 27 XI 1765 r. (LC św. Marcin), miał córki: Cecylię, ur. 22 XI 1775 r., i Teodorę Barbarę, ochrzcz. 25 III 1778 r. (LB Wonieść). Kazimierz w imieniu swego rodzeństwa, Jana i Franciszki, mianował 1788 r. plenipotenta (P.1365 k.515).

Arcemberscy h. własnego. Właściwe ich nazwisko Hertzberg, ze wsi tej nazwy na Pomorzu, ok. Nowego Szczecina, zwanej też czasem Herczemberk, stšd spolszczona forma nazwiska Herczembarski, Herczemberski, Arcemberski.

Arcemberscy Mikołaj de Arczembark z synem Piotrem sprzedali 1520 r. Debrzno i połowę wsi pustej Buszcz w p. nakiel. za 600 zł Maciejowi Błogowskiemu (N.213 k.50).

Arcemberscy Jerzy Herczembarski spisał 1601 r. kontrakt z synami Henrykiem i Heningiem, dotyczący ich dóbr ojczystych i macierzystych, poczem t. r. umarł. Jego dzieci z pierwszej żony, Katarzyny litawówny, Hening i Piotr, z drugiej, Anny Ramlówny: Stefan, fryderyk, Henryk, Paweł i córka Anna Maria, które występowały wraz z owdowiałą matką 1601 r. Anna Maria była 1635 r. żoną Joachima Lemka (Iud.Bidg. z r.1601 k.628). Wdowa z synem Henrykiem występowała jeszcze 1608 r. (W.24 k.526), a żyła i w r.1610 (P.984 k.159v).

Arcemberscy Paweł Hertzberg w r. 1582 płacil pobór ze wsi Gockowy w p. człuch. (Baran., s.234), ale czy to był syn Jerzego? Był nim napewno Paweł, który 1635 r. z siostrą Lemkową prawa do spadku po  bezpotomnym bracie Heningu we wsi Kołata w p. pozn. cedował Stefanowi Żernickiemu, sprzedając mu też i swoje tam części za 12.000 zł (W.35 k.351v, 396v).

Arcemberscy Hening Hertzberg, pisał się też i Arcemberskim. W r.1582 płacił pobór ze wsi Szonówko p. człuch. (Baran., s. 233). Kupił 1613 r. wie? Kołata w p. gnieśn. za 7.000 zł od Stanisława Zatomskiego (P.1408 k.559v). Do sprawy z Czartami dał 1618 r. plenipotencję bratu Piotrowi (P. 1.000 k.1198). Umarł bezdzietnie przed 1629 r. (P.1020 k.1125; 1408 k.559v).

Arcemberscy Piotr Herczembarski pisał się 1599 r. z Szonówka, zawierając 20 II w Skarpie umowę przedślubną o  rękę Doroty Myślęckiej, córki Macieja i Małgorzaty. W posagu dostał na lat 3 posesję Skarpy (N.164 k.505v). Do sprawy z macochą Anną Ramlówną o sumę 4. 800 zł gotówką i owie? Szonowo (!) mianował 1610 r. plenipotentem brata Heninga (P.984 k.159v). Od Stanisława Trąmpczyńskiego dostał 1612 r. zobowiązanie sprzedania za 3. 900 zł czę?ci Kłodzina p. gnieżn. (P.988 k.773). Jako dzierżawca dóbr komandorii poznańskiej, został t. r. skwitowany przez zarząd Szpitala św. Jana z rocznego czynszu, zapisanego owemu szpitalowi (ib. k.782). Wraz z żoną, dziedzice części Kłodzina w p. gnieżn., wydzierżawili tę wieś 1613 r. Wygrozowskim (G.72 k.164v). T. r. Piotr na tych częściach oprawił żonie posag jej 1.000 zł (P.1408 k.629). Od Bartłomieja Zrzelskiego kupił 1614 r. za 500 zł czę?ci Pomorzan Kościelnych w p. gnieźn. (P.1409 k.298). W r. 1628, już po śmierci, żony skasował opiekę wyznaczoną dla swych dzieci dawniej i mianował nową (P.1020 k.1125v). Po bracie Heningu był dziedzicem Kołaty (P.1033 k.119). Umarł w r. 1630 lub 1631 (W.28 k.119; P.1024 k.406v, 407). Miał z Myślęckiej synów Feliksa i Jana, nieletnich r. i 4 córki: Reginę w l. 1631-48 żonę Jana Włostowskiego, Barbarę wydaną 1630 r. za Mikołaja Zadorskiego, Zofię żonę 1-o v. 1630 r. Andrzeja Tarzeckiego, 2-o v. 1645 r. Jana Gutowskiego, Elżbietę żonę 1-o v. 1632 r. Stanisława milewskiego, 2-o v. 1642 r. żonę Piotra Rozdrażewskiego.

Arcemberscy Feliks, syn Piotra, występował w l. 1636-88 (P.116 k.325v; 165 k.128v; 167 k.486v,611). Żona jego była w l. 1686-88 Zofia Golańska (P.1112 VIII k.66v; G.88 k.221v).

Arcemberscy Jan syn Piotra, występował w l. 1636-89 (P.116 k.325v; G.89 k.4). Ożenił się 1652 r. z Jadwigą Chłapowską, córką Dobrogosta i Zofii Robaczyńskiej (P.1106 VIII k.4v; Py.151 s.116), a dożywocie z nią spisał w r. 1653 (Py.63 k.77v). Była ona bezdzietną (P.1106 VII k.5). Drugą żoną, zaślubioną zapewne w r. 1661, była Jadwiga Ziemięcka, córka Wojciecha i Anny Ossowskiej (P.1072 XI k.597; Kośc.305 k.504; Ws.63 k.52v). W dziale z bratem Feliksem dostał połowę Kłodzina, którą zastawił 1670 r. za 2. 000 zł Tarzeckiemu (Kośc.305 k.474). W r. 1672 był na wyprawie wojennej koło Lublina w chorągwi Opalińskiego, podkomorzego pozn. (P.199 k.1089). Jadwiga z Ziemięckich ze swymi siostrzeńcami Przybysławskimi sprzedała 1675 r. wieś Krzeżanki za 6. 250 zł Franciszkowi Miaskowskiemu (P.1427 k.318). Nie żyła 1679, kiedy jej spadkobiercami były dzieci: Walenty, Stanisław, w r. 1703 Marcin i Marianna (P.1253 k.256v). Trzecią żoną Jana była w r. 1683 Helena z bukówca Szlichtinkówna, córka Wojciecha, a współspadkobierczyni stryja Jana, sędziego ziem. wschowskiego (Ws. 73 k.113). Jan w r. 1681 kupił za 12. 000 zł od Wacława i Zofii ze Skałowskich małżonków Krzyżanowskich wieś Jaroszewo w p. gnieżn. (P.213 V k.36v), umarł między r. 1689 i 1694, kiedy wdowa występowała jako pani oprawna na Kłodzinie (G.89 k.4; P.1127 I k.2). W r. 1701 spisała testament w zamku międzychodzkim (P.1140 I k.73). Z wspomnianych wyżej dzieci Jana i Ziemięckiej, Stanisław zapewne umarł młodo, Marcin, tow. chorągwi panc. 1700 r. (I.Kal.154 k.498), swoją część Kłodzina dał 1711 r. bratu Janowi (P.1146 I k.35). Marianna niezamężna 1700 r. (I.Kal.154 k.498).

Arcemberscy 1) Walenty Maciej, kanonik warszawski i sekretarz król., 1700 r. dostał od Przybyszewskich cesję praw do Szczepowic, Łagiewnik i Sepna, spadłych po wuju Stefanie Ossowskim (P.1139 VIII k.35). Jako kantor i kanonik sandomierski i warszawski oraz tajny sekretarz król. odprawiał w r. 1703 legację na sejmik ?redzki (P.1143 I k.108). Opat koprzywnicki 1712 r., instalowany t. r. 1 VII na probostwo kapituły poznańskiej (Install., s.131). Biskup nominat kijowski 1714 r. (LC Sarnowa), biskup kijowski 1716 r., opat komandatoryjny sieciechowski (LB Krzywiń), zmarł 23 IV 1717 r. (Bon.).

Arcemberscy 2) Jan, kapitan regim. gwardii pieszej król. 1700 r. (I.Kal.154 k.498), murgrabia zamku poznańskiego 1703 r. (P.1143 I k.108, 108v), dziedzic części Kłodzina (P.1140 II k.37v; 1143 I k.108, 108v), przed 1704 r. zaślubił Helenę Grodziecką, córkę Mikołaja i Teresy Pawłowskiej (P.1148 II k.164). Wraz z żoną kupił 1719 r. za 36. 000 zł Bródki w p. pozn. od Konstancji Gorajskich Trąmpczyńskiej i jej synów (P.1169 k.26). Emfiteutyczny posiadacz Mechowa, wsi kapituły poznańskiej, 1723 r. (P.1191 k.80; 1193 k.6). Nie żył już w r. 1725, kiedy wdowa w imieniu własnym i synów sprzedała Brodki za 37. 500 zł Konstantemu Marszewskiemu (P. 1200 k.13, 14). Żyła jeszcze 1734 r. (G.96 k.558v). Jej dzieci: Wojciech, Walenty, Krystyna i Zofia były dziedzicami Kłodzina, do której to wsi została dokupiona przed r. 1731 również i część należąca do Narbutowej (P.1210 V k.208v; G.96 k.270). O Wojciechu niżej, Walenty Piotr Paweł ur.5 VII 1712 r. (LB Poznań, Fara) żył jeszcze 1734 r. (LC. 137 k.174). Krystyna zaślubiła 1733 r. Mikołaja Niesiołowskiego, Zofia w r. 1734 była jeszcze pannš (G.96 k.558). Była jeszcze córka, Franciszka Brygida, ur. w Turowie, ochrzcz. 23 IX 1704 r. (LB Brody), zmarła zapewne przed r. 1727.

Arcemberscy Wojciech "z Szonówka", starszy syn Jana i Grodzieckiej, z bratem Walentym i siostrą Zofią Kłodzino, którego połowę odziedziczyli po rodzicach, połowę zaś nabyli od Narburtowej, sprzedali 1734 r. za 22. 000 zł Franciszkowi Sikorskiemu (G.96 k.558). Prawa swe do połowy kamienicy "Strykowskich" w Poznaniu na przeciwko zamku, scedował Wojciech 1738 r. karmelitom bosym (P.1252 k.69v). Jego żoną była 1748 r. Teresa Jaraczewska, córka Adama i Marianny Popowskiej, wdowa po Józefie Modlibowskim (I.Kal.185/9 k.117; Kc.143 k.35). Wojciech był 1764 r. posesorem Bielaw, wsi dziedzicznej Modlibowskich (G.100 k.31v), gdy tę wieś przejęła pasierbica jego Franciszka Modlibowska i jej mąż Franciszek Krasowski, Arcemberscy przenieśli się zrazu do Kołdrąbia, potem do Zagórowa, miasteczka konwentu w Lądzie. Wojciech tu umarł, a Krasowscy zabrali matkę do Bielaw, potem do Modliszewka (G.117 k.267). 

Arcemberscy Z powyższymi nie łączą się w całość genealogiczną: Jan, mąż 1690 r.Teresy Bogumiły Buszkowskiej, wdowy 1-o v. po Aleksandrze Kowalskim (G.89 s.86). Dorota w l. 1698-1712 żona Ertmana Fryderyka Turno. Jan zaślubił 7 II 1713 r. Łucję Romanównę, córkę Kazimierza i Ludwiki Brudzyńskiej (LC Skoki; P.1148 I k.60). Łucja wyszła 2-o v. za Bartłomieja Gogolewskiego i nie żyła już 1725 r. Ich córka Marianna zaślubiła w sierpniu 1734 Adama Nieświastowskiego (Kc.137 k.154v; LC Gniezno, św. Trójca). Anna Katarzyna, pochowana 15 VII 1732 r. (LM Czarnków).

Archułtowski szl. Piotr, syn zmarłego Wojciecha, nabywca praw od sł. Reginy wdowy Kowalikowej, mieszczki poznańskiej, kwitował 1652 r. ze sprawy Jadwigę z Rożyńskich Rozbicką (P.1065 s.515).

22:44, p.borysiewicz
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 16 października 2005
Alusińscy, Aluszyńscy

Alusińscy, Aluszyńscy. Jan, dzierżawca wsi witkowo, zmarł 16 V 1760 r. Anna z Michałowskich, wdowa (może po  nim?), zmarła we Wronowach 5 XII 1762 r. Jej syn Andrzej, w l. 1757-62 dziedzic części wsi Wronowy ok. Strzelna, z żony Jadwigi, zmarłej 22 III 1759 r., miał syna Franciszka Józefa, ur. w Wronowach. ochrzcz. 13 X 1757 r. (LM i LB Strzelno)

Amedejowie, Amadejowie. Kazimierz miał z żony Marianny córkę: Franciszkę, ur. w Rożannej, ochrzcz. 29 VIII 1731 r. (LB Gębice), i syna Józefa, ur. w Chwałkowie, ochrzcz. 18 III 1736 r. (LB Łubowo).

Amedejowie, Józef zmarły 18 XI 1766 r., mąż Franciszki, zmarłej 17 IV 1778 r. (LM Poniec), miał z niej: Antoniego Piotra, ochrzcz. 25 V 1739 r., Juliannę, ochrzcz. 31 I 1742 r., Małgorzatę Kunegundę, ochrzcz. 17 VII 1746 r. (LB ib.). Ten sam zapewne Antoni był 17 II 1776 r. w Poznaniu    swiadkiem przy ślubie Michała Maciejewskiego (LC Sw. Marcin).

Amedejowie, Andrzej, nie żyjšcy w r. 1776, z Katarzyny Leszczyńskiej miał syna Jana, t. r. męża Joanny Kurowskiej, córki Mikołaja i Marcjanny Sujkowskiej (P.1353 k.457), którš za?lubił w Poznaniu 26 III 1770 r. (LC ?w. Marcin). W r. 1779 mieszkał na Rusi (Kośc.333 k.177). W r. 1791 był już z żonš rozwiedziony (P.1368 k.84v) i był mężem Marii Rudnickiej, córki Józefy z Ordęgów, wdowy po Wojciechu Rudnickim, która to Józefa w r. 1791 scedowała mu swe sumy oprawne na dobrach Moliny, Słomków (Ko?c.337 k.51). Ten sam zapewne Jan był 1790 r. dzierżawcš Czacza (Ws.198 k.204).

Amedejowie, Ludwik, ekonom kożmiński w r. 1779 (LB Wałków), w r. 1788 mšż Wikotorii Rudnickiej, córki powyższego Wojciecha (I.Kal.228 k.299; Kośc.337 k.51v), miał z nią synów Józefa, występujšcego 24 II 1794 r. w roli chrzestnego swej siostry, Wojciecha Wincentego, ur. ok. 1789 r., ochrzcz. 5 IV 1795 r., zmarłego 20 IX 1795 r. w wieku ok. 6 lat, Wawrzyńca (Bartłomieja Wawrzyńca), ur. 23 VIII 1791 r., zmarłego 22 III 1794 r., Jana Baptystę, ur. i zmarłego 20 X 1796 r., Antoniego, ochrzcz. z wody w par. Gierzyce, z cerem. w Noskowie 15 IX 1797 r. Z córek: Ludwika ur. w lutym 1788 r., zmarła 15 IX 1792 r., Antonina, ur. w maju 1789, zmarła 23 IX 1792 r., Anna Eufrozyna, ur. 2 II 1794 r. (LB i LM Nosków), Franciszka, ochrzcz. z cerem. 29 VII 1792 r. (LB Góra k. Jaroc.). Józefa, majšca lat 20, zaślubiał 24 I 1810 Antoniego Zankowskiego (LC Sobótka).

Amandusówna Dorota, żona Stanisława Goreckiego, nie żyjšcego 1694 r. (P.1128 XIV k.56; 1132 XI k.72).

Ambroszkiewiczowie, Ambrożkiewiczowie, zapewne nieszlachta. Szl. Grzegorz cedował ok. 1734 r. wójt. konińskie małżonkom Rosińskim (I.Kon.76 k.516). Wicesgerent grodz. koniński 1747 r. (ib.78 s.119). Nie żył 1770 i potomstwa nie miał. Jego brat Jan, wtedy też już zmarły, miał z Marcjanny Możdzanowskiej (też już zmarłej) syna Józefa, spadkobiercę stryja Grzegorza, pisanego często "urodzonym". Jego żona 1759 r. Teresa Markiewiczówna, córka Kazimierza i Ludwiki Tłukomskiej (ib.79 k.153; 80 k.198v). Józef folwark Borzętowo na przedmie?ciu Konina rezygnował 1779 r. (kontrakt 12 IV 1775 r.) Janowi Nepomucenowi Lenkiewiczowi, komendantowi kawalerii narod. i jego żonie Wiktorii A., zapewne swej córce (ib.82 k.120). Żył jeszcze w r. 1784 (ib.83 k.30). Jego córka Franciszka, w l. 1772-80 żona Teodora Zaremby Bielawskiego (ib.80 k.239; 82 k.148).

Ambroszkiewiczowie, Katarzyna, żona Marcelego Kwiatkowskiego, który po niej odziedziczył 1791 r. dom z przyl. w rynku kaliskim (I.Kal.231 k.259).

Ambrożyński Daniel ("de Fraibestark Tarnowicz"). wicechoršży komendy kapitana Grudzielskiego. dywizji Czrnieckiego, zaślubił 25 I 1660 r. pannę Krystynę de Goldink z Danii (LC Kobylin).

Amrogowiczowie. Ur. Ferdynand, dzierżawca Bągarcika w Prusach Zach. mający lat 32, zaślubił w Poznaniu 10 X 1876 r. Annę Grossman, mającą lat 31. Zrazu był właścicielem maj. Studa w p. lubawskim, wykupionego z rąk niemieckich i sprzedanego potem Niemcowi, kiedy A. kupił Rzeszynek w pow. inowrocławskim ok. r. 1881 (Dz. Pozn.). Umarł mając lat 57,6 VIII 1902 r. (ib.) Ich dzieci: Janina, zmarła dzieckiem 16 VI 1882 r. (Dz. Pozn.), Bogdan, o którym niżej, Maria za Antonim Dembińskim z Węgierc, Izabela Bogumiła, ur. 19 VI 1886 r., zaślubiła w Poznaniu 20 IV 1907 r. Jarogniewa Mikołaja Drwęskiego, adwokata, Halina, ur. 20 I 1888, zaślubiła w Poznaniu 16 IV 1907 r. Jana Zygmunta Artwińskiego, właśc. Kliszowa ok. Mielca (LC Poznań, św. Marcin). Bogdan, dziedzic Rzeszynka nad Gołem (984 ha), ożeniony z Izą kościelską, z której syn Stefan.

Amrogowiczowie. Maksymilian, dziedzic Charbina 1879 r., zmarły 21 VII 1915 r. (Dz. Pozn.), miał z Pelagii Gšsiorowskiej córki, urodzone w Charbinie: Jadwigę Stanisławę 11 XI 1879 r., Wandę Marię 1 VI 1881 r., Marię 9 VIII 1882 r. (LB Witkowo). Ojcem chrzestnym Jadwigi Stanisławy był 1879 r. dr Franciszek A. Niewątpliwie córką Maksymiliana była też Janina z Charbina, zmarła 9 V 1906 r. i pochowana w Powidzu (Dz.P.)

Anczykowski ur. Tomasz zaślubił 20 X 1794 r. Mariannę, córkę ur. Andrzeja Szyszkowskiego(?) ze Starej Kuśnicy (LC Doruchów).

Anderson Jadwiga, 1734 r. żona Andrzeja Młodeckiego (W.91 k.225).

Andrault De Buy h. własnego. Franciszek A. hr. de B., star. tczewski 1662 r. (Bon.) i generał wojsk cudzoziemskiego autoramentu, który w Piersku 19 I 1679 r. spisał umowę przedślubną z Marią Lambertą bar. de Fernemont i Schlawa, wdową po bar. Janinie Krzysztofie Proskau Proszkowskim, pułkowniku i pokojowcu król., zapisując jej 10.000 tal ces. Już jako małżonkowie spisali 7 II t. r. dożywocie (Ws.73 k.315v). Ten Franciszek dostał indygat 1658 r. (Vol. leg.). Gasparda, córka Jana Andrault bar. de Buy, szlachcica francuskiego, nie żyjšcego już w r. 1754, zaślubiła Franciszka Ciświckiego, starostę stawiszyńskiego i dworzanina królewskiego, póżniejszego kasztelana międzyrzeckiego (P.1067 k.340v). Oboje występowali 1759 r.

Andruchowska ur. Anna, niezamężna chrzestna 21 II 1745 r. (LB Ostrzeszów).

Andruszkiewiczowie, ur. Łukasz, administrator Zabłockiego w Murzynowie. Z żony Apolonii jego syn Adam, ochrzcz. 24 XII 1794 r. (LB Nietrzanowo).

Andrykiewicz Ksawery, tow. kawalerii narod., w l. 1785-87 mąż Antoniny Szymańskiej, córki Zygmunta (I.Kal.225 k.310; 227 k.57).

Andrzejewscy. Florian zaślubił 23 XI 1727 r. Konstancję z dworu raszkowskiego (LC Siedlemin). Bartłomiej, ekonom w Rokossowie 1731 r., ekonom w Lginiu i plenipotent Szołdrskiego woj. inowrocławskiego 1750 r. (Ws.90 k.112v). Jego córki z Anny Czołakiewiczówny: Pudencjanna, ochrzcz. 23 V 1731 r. (LB Poniec), Konstancja, która w r. 1794 była żoną Mikołaja Szczerskiego (Kośc.324 k.134). Sebastian zaślubił 4 II 1759 r. sł. Jadwigę Madeczankę (LC Węglewo). Wojciech i Ewa, rodzice Zofii, ochrzcz. 19 V 1787 r. (LB Gniezno, Sw.Trójca).

Z Andrzejkowa Sędziwój, mąż Katarzyny 1453 r. (N.143 k.50).

Andrzychowscy, zob. Jędrzychowscy h. Kotwicz.

Anguizen (?) Katarzyna dostała 1565 r. oprawę posagu od męża Zygmunta Walentego Kotowicza Górczyńskiego (Ws.200 k.44v).

Anhalt-Coethen Fryderyk Erdman ks., syn Augusta Ludwika i jego drugiej żony Krystyny Anny Emilii hr. Promnitz, ur. 27 X 1731 r., zmarły 12 XII 1797 r., właśc. Pszczyny (Isenburg), generał lejt. wojsk francuskich, kupił 3 VI 1785 r. od Karola ks. Schoenaich-Carolath, generała lejt. wojsk pruskich, dobra Włoszakowice, bukowiec, Grotniki, Ujazdowo, Domianice, Miastko, Koło i w p. kośc. i Jezierzyce w p. wsch. za 1. 519. 992 zł (Ws.102 k.109v, 198v, 199, 198 k.72v). Do transakcji o Jezierzyce doszło już wcześniej. Oto Teodor Bilewicz, ciwun wieszwiański i podkomorzy J.K.Mci, który dobra te nabył od Stanisława Krzyckiego, sprzedał je ks. Fryderykowi i 13 V 1782 r. złożył oświadczenie, że nie rości sobie żadnych pretensji do tych dóbr. Ks. Fryderyk był w r. 1792 kawalerem orderu Orła Białego (Ws.199 k.3).

Aniołowiczówna Agnieszka, żona Adama Grotowskiego, nie żyjšcego 1748 r. (I.Kal.1859 k.106v)

Anklam Brunkowscy, Bronkowscy h. własnego. Jurga i Joachim, dziedzice części w Brunkowie p. wał., dostali się w dziale z r. 1562, jako lennicy Stanisławowi Tuczyńskiemu (P.904 k.554v). Krzysztofa pozwał 1593 r. Henryk Blankemburg (W.77a k.291). Jako wasali Tuczyńskich w części Brunkowa widzimy 1599 r.: Andrzeja, Krzysztofa, Jana i Piotra B-ich, synów Agnieszki Złotawskiej, oraz Henryka i Franciszka B-ich, synów Anny Miłogaskiej (W.33 k.108v). Andrzej i Jan, wasale Krzysztofa Tuczyńskiego, scedowali mu 1609 r. prawa do swych dworów w Brunkowie (W.24 k.585, 633). Anna w l. 1611-14 żona Jerzego Turny (W.25 k.206v; 35 k.128; 78 k.191v). Gertruda, córka Asmusa, 1620 r. wdowa po Krystjanie Turno, 1629 r. wdowa po drugim mężu Grzegorzu Wyczlińskim (W.27 k.296v; 79 k.395).

Anklam Jan Henryk, syn Andrzeja (może identycznego z wspomnianym wyżej), kupił 1643 r. za 3.000 zł od Gertrudy A. wdowy po Krystjanie Turno jej części ojczyste we wsi Pecnik (W.38 k.597). Jego pierwsza żona Zofja Gunteberkówna, córka Henryka i Barbary Wedlówny Frydlandzkiej (W.86 k.567), druga Krystyna Blankemburg 1676 r. (ib. k.282). Jej brat Hening Fryderyk Blankemburg wypłacił w r. 1678 sumę 1266 tal. na poczet posagu określonego na 5.000 zł (ib. k.393). Z pierwszej żony synowie: Andrzej Rudiger i Fryderyk wspomniany 1684 r., z drugiej: Jerzy Wilhelm, Krystjan Fryderyk i Hening Ewald.

17:06, p.borysiewicz
Link Dodaj komentarz »
sobota, 15 października 2005
Alembereck

Alembereck ur. Aleksander, porucznik regimentu Rzpltej, ?wiadkował 25 II 1721 r. (LC Rydzyna).

Alkiewiczowie h. Czewoja (?). Pantaleon i Maria Krystyna Bertant(!), rodzice Franciszka Ksawerego, ur. w styczniu 1771 r., posesora dóbr, zmarłego w wikowie Niem. 26 VIII 1854 r. (LM Wilkowo Niem.). Proboszczem w tym Wilkowie był właśnie wtedy, w r. 1854 ks. Juliusz A., zape. syn Franciszka Ksawerego (LC Pocn., Sw. Małg.). Józef, mšż Cecylii, zmarłej w Czeszewie 20 IV 1777 r. (LM Czeszewo), zaślubił 2-o voto 30 I 1778 r. Konstancję Izbińskš, owdowiałš Potocką, córkę Michała i Marianny Gutowskiej (LC Czeszewo; G.115 k.150v). Był w l. 1777-1780 ekonomem w Czeszewie, a 1783-1780 w dobrach stęszewskich. Onufry Izbiński zobowiązał się 1785 r. scedować mu sołectwo cz. wybraniectwo "Sielštkowo" w Wylatkowie w pow. gnie?n. (P. 1362 k.487). Żyli jeszcze oboje 1793 r. (P.1370 k.150v). Z pierwszej żony syn Wincenty, ur. ok. 1773 r., ożenił się 25 V 1801 r. z Mariannš Wildówną, córką Macieja i Adnieszki 1-o voto Piaseckiej, panną mającą lat 25. Z tego małżeństwa synowie: Lucjan Tadeusz, z cerem ochrzcz. 29 IV 1803 r., i Piotr Aleksander, ur. w Poznaniu na Chwaliszewie 23 XI 1808 r. (LC i LB Pozn., Sw. Mik.). Z drugiego malżeństwa z Izbińską dzieci urodzone w Mikuszewie: Antonina Honorata, ochrzcz. 29 I 1779 r., Ignacy Rafał, ochrzcz. 6 XII 1780 r. (LB Czeszewo), a urodzone w Stęszewie: Katarzyna Konstancja, ochrzcz. 25 IV 1783 r., Onufry Dominik, ur. 2 VIII 1784 r., Tekla Anna, ochrzcz. 5 X 1786 r., Joanna Kunegunda, ochrzc. 2 III 1788 r., Józef Maksymilian, ur. 2 IV 1790 r. (LB Stęszew). Chyba powyższy Onufry identyczny z Onufrym, żyjšcym jeszcze 28 V 1840 r. (LB Czerniejewo), mężem Augustyny Poklateckiej, mieszkajšcej w Borzykowie 1840 r. (LB Łubowo, LB Czerniejewo), zmarłej tam 26 XI 1870 r., pochowanej w Biechowie, ojcem Marianny, w r. 1849 żony Cypriana Arnolda (LB Targowa Góra).

Alkiewiczowie Mikołaj, ur. ok. 1784 r., nadleśniczy w Czerniejewie 1840 r., zmarły w wieku 75 lat 16 IV 1896 r. (LM Czerniejewo). Z żony Małgorzaty Poklateckiej synowie: Jan Nepomucen, ur. w Czerniejewskiej Wsi 8 V 1842 r., Stefan, ur. tamże 19 VIII 1853 r., Władysław, ur. tamże 20 V 1856 r., zmarły 21 XII t. r. Córki: Stanisława Nepomucena, ur. tamże 28 V 1840, wydana przed 28 V 1866 r. za Augusta Weinke z Poznania, Ludwika ur. IV 1848 r., zmarła tamże 29 V t. r., Florentyna, ur. tamże 13 V 1849 r., Kazimiera Maria ur. XI 1859 r., zmarła 6 XII 1859 r. (LB i LM Czerniejewo). Zapewne też córka Mikołaja, ale znacznie starszš od powyższych była Maria (Marianna)wydana przed 18 IX 1848 r. za Hilarego Florkowskiego (LB ib.), zmarła w Gnie?nie i pochowana w Jarząbkowie 22 I 1890 r. (Dz. P.).

Alkiewiczowie Wincenty, ur. w Broniszewicach 18 VII 1827 r., dzierżawca folwarku Kapiel 1857 (LB Łubowo), zmarły tamże 10 VII 1895 r. Jego żona Jadwiga Hahn, ur. w Pile 1839 r., zmarła w Kąpieli 18 I 1875 r. (LM Leszno). Synowie: Stanisław, o którym niżej, Feliks Wincenty, ur. w Kąpieli 22 X 1860 r. (LB Czerniejewo) składał 1883 r. w Bydgoszczy egzamin na pomocnika aptekarskiego (Dz. P.), Jan, ur. w Kšpieli 2 VIII 1865 r. Urodzone tamże córki: Maria 30 XI 1862 r., Zofja Prakseda 18 IV 1867 r. (LB Czerniejewo). Wspomniany wyżej Stanisław, ur. w Kąpieli 17 VII 1859 r., lekarz praktykujšcy w Osiecznie, zmarł w Lesznie 7 II 1910 r. i tu pochowany. Ożenił się w Jarząbkowie 25 IX 1889 r. z Urszulą Czrzanowską z Czechowa, ur. 6 III 1868 r. Syn ich Tadeusz (LM Leszno, Dz. P.).

Alkiewiczowie Wilhelm, ur. ok. 1827 r., właściciel młyna w Lesznie, ożenił się w Poznaniu 14 II 1854 r. z Eustachią Lekszycką, córką Izydora i Michaliny Gotwalt, ur. 21 X 1825 (LC Poznań, Sw. Małg.), zmarłą 9 XI 1905 r. (LM Poznań, Sw. Maria Magdal.). Ich syn Antoni, córka Maria Józefa, ur. w Poznaniu na Chwaliszewie 30 I 1860 r. (LB Poznań, Sw. Małg.). Antoni Ten, lekarz w Trzcielu zaślubił w Poznaniu w kaplicy Przemienienia Pań. 30 X 1883 r. Marię Okoliczównę, córkę Celestyna i Suchorzewskiej, liczącą lat 24 (LC Pozn., Sw. Maria Magd., Dz. P.)

Alkiewiczowie Kunegunda wyszła przed 22 XII 1841 r. za Jakuba Sosnowskiego, dworzanina arcybiskupiego (LB Poznań, Sw Małg.). Ignacy, "skryba", mający lat 26, zaślubił w Poznaniu 4 V 1846 r. Rozalię Rogge, mającą lat 22 (LC Poznań, Sw. Maria Magdal.). Jan i Jadwiga z Cwiklińskich Czewoja A-wie mieli córkę Marię Janinę, ur. 2 IV 1896 r., wydanš w Poznaniu 17 VII 1919 r. za Zygmunta Kozierskiego (LC Poznań, Sw. Marcin). N. Wydzierżawił 1914 od ks. Radziwiłła dobra Karsin i Siedzin w p. babim. Mieczysław, poległ w Prusach Wschodnich 27 X 1914 r., w 27 roku życia (dz. P.). Feliks, w 20-leciu międzywojennym wła?ciciel Radłowa (275 ha) w p. wrześińskim.

Almansch Katarzyna Małgorzata, żona Augusta Lüttichau, nie żyjšcego 1726 r. (N.202 k.162v)

22:37, p.borysiewicz
Link Dodaj komentarz »
piątek, 14 października 2005
Abschatz

Abschatz h. własnego, przybysze ze Śląska. Jan zw. Gon (?) miał w l. 1545-53 stosunki pieniężne z Nostitzami z Drzewców (ws. 3 k.63v, 98v, 235). Jego żona była 1549 r. Barbara Kotwicka (ib. k. 137v). Córka Anna 1548 r. żona Jana Strawalda (ib. k.11ov).

Abschatz Erazm, ze wsi Czaple na śląsku, koło Góry, 1559 r. dostał zapis ewikcyjny od Jana Lindel dziedzica w Drzewcach (ib.4 k. 301v). Joachim, syn zmarłego Henryka z Czpel. kwitował 1598 r. Drzewieckich (ib.16 k.57v). Erazm z żonš Małgorzatą dzierżawili 1634 r. Gierłachowo w p. kośc. od Krzyżanowskich (ib.47 k.246v). Jan Asman z żoną Małgorzatą (czy nie identyczni z poprzednimi?) dzierżawili 1635 r. część wsi Kawcze w p. kośc. od Jana Kawieckiego (ib.k.361). Jan Krzysztof z żoną Joanną Heleną dali małżonkom Wojerzom skrypt dat. we wsi Smysłów 24 VI 1726 r. (ib.84 k. 27v) Anna Magdalena ("Abszacówna cz. Ossowska"), żona 1-o v. Maksymiliana Schlichtinga, wojskiego wschow., 2-o v. w 1715-24 Krystiana Rudolfa Litwitza (P.1248 k.33; Ws.79 k.95; 80 k.117v; 84 k.67; 159 k.155). Ludmiła, siostra bar. Adolfa Juliusza, dziedzica wsi Kamienie (Steine) koło Oleśnicy, żona Gustawa Zitzewitz, nie żyła w r. 1739 (Ws.80 k. 28v; 87 k. 87).

Achlerowie, mieszczanie krak. Pisali się z Prażyc i używali h. Dąb. Ur. Zygmunt Prokop, syn Aleksandra Erazma i Reginy Nieradzkiej (raz nazwanej Wyleżyńską), nie zyjących 1694 r. (ib.208 k.533v),wnuk Zygmunta i Zofii Stankarówny, która była 2-o v. żoną Józefa Otwińskiego, a żyła jeszcze w r. 1661 (Kośc.167 k.448), ok. 1684 r. podpisek i regent grodz. kościański (Kośc.307 k.612; 309 s.11). Zaślubił w Kościanie 2 II 1693 r. Annę Helmikównę, wdowę po Wojciechu Godurowskim, burmistrzu Kościana (Lc Kościan; Kośc.308 s.300) Zmarła 11 III 1714 r. (LM Kościan), a Zygmunt t. r. ożenił się z Teresą Ossowską, córką Jana pisarza grodz. Ko?ciańskiego i Zofii Mielińskiej, zapisujšc jej 1500 zł długu (Kośc.311 s.293). W r. 1711 manifestował się przeciwko Benedyktowi Kęszyckiemu, który go "zelżywie" pozwał na Trybunał Piotrkowski (P.282 III k.287). Czy nie chodziło tu o zarzut nieszlachectwa? W l. 1717-32 był komisarzem przysięgłym woj poznańskiego i kaliskiego (Ws.158 k.146v; P.1221 k.155v). Umarł 13 XII 1736 r. w wieku ok. 70 lat, żona zaś zmarła 10 III 1737 r. w wieku lat 53 (LM Kościan). Potomstwa nie zostawili (Kośc.172 k.111; 360 k.45).

                                  Achler Zygmunt

                                         Zofia Stankarówna zm 1684

                                  Achler Alaksander Erazm

                                         Regina Nieradzka

                                  Achler Zygmunt Prokop ur 1666 r

                                      1. Anna Helmikówna zm 1714 r

                                      2. Teresa Ossowska ur 1684 r

Adamczewscy. Elżbieta, córka Andrzeja i Katarzyny, ochrzcz. 10 IV 1670 r. (LB Skalmierzyce). Maciej, po którym Wdowa, Konstancja Bielska, córka Marcina i Marcjanny Krąkowskiej, posesorka części wsi Tubalczów w p. sier., szła w r.1762 2-o v. za Wojciecha Dalewskiego (I.Kal.196/8 k.9). Aleksander, liczący lat ok. 80, zmarł w Ostrzeszowie 1 VIII 1791 r. (LM Ostrzeszów). Chyba ten sam Aleksander z żony Katarzyny Kobylskiej miał syna Antoniego Bazylego, ur. w Smardowie 26 V 1782 r. i córkę Antoninę, zmarłą w Wysocku 25 VIII 1782 r., w wieku lat 4 (LB i LM Wysocko). Owdowiała Katarzyna z Kobylańskich (!), licząca lat ok. 50, zmarła 27 VIII 1794 r. (LM Doruchów). Błażej, ekonom, z żony Marianny Kamockiej miał syna Juliusza, który umarł majšc rok i 3 miesišce i został pochowany 4 XI 1787 r., oraz córkę Mariannę zmarłą, kiedy miała rok i 7 miesięcy, a pochowano ją 2 V 1796 r. (LM Ostrzeszów)

Adamowski Józef zaślubił 20 XI 1776 r. Mariannę z Przeworskich wdowę Cybulską (KC Gniezno, Sw. Trójca). Wincenty, sektertarz w dobrach Siemianickich, i jego żona, Marianna z Maniszewskich, rodzice Jana Wincentego Bonawentury, ochrzcz. 18 VII 1792 r. (LB Opatów). Józef Kazimierz, "biedny szlachcic", były urzędnik pruski, ojciec "ubogiego" plebana w Imielnie, liczący lat ok. 83, zmarł w Imielnie 2 II 1825 r. (LM Imielno). Katarzyna, w r. 1826 żona mieszcznina Antoniego Gostomskiego (LM Imielno).

Adamski. Spadkobiercami Dominika, nie żyjącego 1767 r., byli: Wojciech h. Rutkowski, stolnik żytomierski, z siostrą zamężną Siedlecką, Barbara z Ostrowskich wdowa Wolęcka i Ewa z Biesiekierskich(?)wdowa Rzeszotarska (Kc.147 k.176).

Adaszewski ur. Kazimierz z Poznania Świadczył 30 X 1808 r. przy Ślubie ur. J. Popławskiego (LC Sroda).

Adruhen Marianna, 1676 r. żona generała Michała Żebrowskiego (P.1427 k998).

Adziewicz Katarzyna zaślubiła przed 1 III 1684 r. Michała Radzieckiego (LB Witkowo).

Akliński Jan, wiceregent grodzki poznański 24 X 1702 r. (LC Sw. Wojciech, Poznań).

Aksak h. własnego Barbara Imbelina, córka Stefan, sędziego ziem. kijowskiego, 1686 r. podprzeorysza cysterek w Owińskach (P.1112 XII k.82).

Aksamitowscy, Axamitowscy h. Gryf. Wincenty, generał wojsk pol., ożeniony z Wincencją Stopani, ur. w Rzymie, zmarłą w Poznaniu 16 V 1838 r. w wieku lat 56 (LM Poznań, św. Marcin), miał z nią syna Augusta, ur. ok. 1804 r., i córkę Matyldę (Mechtyldę), ur. ok. 1813 r., przed 21 IX 1835 r. żonę Romana Ziołeckiego.

Albinowscy, Elbinowscy. Boniecki znał A-ich h. Jastrzębiec. Stanisław, dzierżawca Prusinowa 1708 r. (Kośc. 310 s.106), mąż Doroty Zawadzkiej (jak się zdaje wdowy 1-o v. po Macieju Skrzetuskim) 1714 r. (I.Kal.159 s.169; Ws. 88 k.42v). Córka ich Marianna zaślubiła 25.XI 1731 r. Franciszka Jarochowskiego (LC Nowe Miasto). Była wdową 1762 r.

                          Aksamitowski Wincenty

                                       Wincencja Stopani ur 1782 r

                                       August ur 1804 r

                                       Matylda ur 1813 r

Albinowscy, Józef, nie żyjący 1711 r., miał żonę Eufrozynę Rosnowską, córkę Stanisława i Anny Kozubowskiej, obok brata swego współdziedziczka Pawłowic 1712 r., występująca jako wdowa w t.1711,15(P.282 II. k.93v; 285 k.242;1146 II k.62; 1149 I k.158). W r. 1735 była wdową i po drugim mężu, Piotrze Szawczyńskim (P. 1240 k.187). Anna (Helena?) żona Macieja Wyszławskiego. Oboje nie żyli 1735 r. (P.1241 k.30; I.Kal.171/3 s.210).

Aleksandrowiczowie. Dominik z żony Jadwigi Białoskórskiej, zaślubionej przed 26 IV 1682 r. (oboje nie żyli już 1723 r.) miał synów: Wojciecha Dominika, ur. w Kwiejcach, ochrzcz. 26 IV 1682 r. (LB Wieleń), Stefana i Leonarda. Stefan, mąż 1705 r. Zofii Koterbskiej, córki Marcina i Doroty Noskowskiej, bezpotomnej, nie żyjšcej 1733 r. (Ko?c.309 s.261; 317 s.476). Leonard ożenił się 1723 r. z Marianną Święcicką, córką Michała i Aleksandry Ostrowskiej, wdową po Kazimierzu Czarnulskim, z którą dożywocie spisał 1724 r. (P.1191 k.130v; 1197 II k.7). Marianna nie żyła 1730 r. i, jak się zdaje, spadkobiercą jej był siostrzeniec Stobiecki (G.96 k.297).

                         Aleksandrowicz Dominik

                                        Jadwiga Białoskórska

                                        Wojciech Dominik ur 1682 r

                                        Stefan

                                        Leonard

Aleksandrowicz Leonard

               Marianna Święcicka

Aleksandrowiczowie. Jan zmarł 5 XI 1766 r., mając lat ok. 80 (LM Dolsk). Szl. Antoni (szlachectwo  bardzo niepewne), administrator Krajkowa, miał z żony Cecylii syna Felicjana, ur. tamże 1 VII 1796 r. (LB Żabno).

Alemani h. własnego Agnieszka, żona 1672 r. Piotra Wiktorowskiego (P. 199 k.182v).

19:53, p.borysiewicz
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 13 października 2005
Aberderowiczowie

Witam wszystkich. Chciałbym pisać i uzupełniać wiedzę na temat genealogii w ogóle, a przede wszystkim szlachty wielkopolskiej

Zaczynam od szlachty wielkopolskiej, którą w wielkim stopniu opracował prof Dworzaczek. Ponieważ popularność internetu rośnie, mam skrytą nadzieję, że znajdą się potomkowie publikowanych tu rodów, którzy wniosą poprzez swe komentaże dużo nowych faktów i wydarzeń z historii swych antenatów.

Aberderowiczowie, mieszczanie. Sł. Jan, obywatel pozn., dostał 1652 r. zapis długu 1600 zł od Franciszka Sędziwoja Czarnkowskiego, kaszt. poznańskiego (P. 1065 s. 1609). Może ten sam dzierżawił 1674 r. Radoszew (dział Radosiewie) koło Czarnkowa od Andrzeja Gembickiego, łowczego kor. (Kc. 131 k. 448v). Bracia Jan i Jakub skwitowani 1679 r. wraz z tym Gembickim przez córki zmarłego Henryka Kleista (Kc. 132 k. 31). Wdowa po Janie, Elżbieta Endzlerówna, wyszła 1686 r. za Andrzeja Skrzydlewskiego (P. 1112 X k. 25v).

Abes Fryderyk, dziedzic wsi Szlanknysz (na Śląsku?) wspólnie z Kotulińskimi wydzierżawił 1647 r. od Piotra Gniewka i jego żony części wsi Golinka (Ws. 51 k.81v).

Abrahamowiczowie. Maciej z woj. lubelskiego żonie uczc. Dorocie, córce sł. Marka Słodzinki, obywatela pozn., zapisał 1574 r. dług 800 zł (Ws. 13 k.93v). Dorota "Słodzińska", wdowa po Macieju, 2-o v. żona Wojciecha Łabęckiego, mianowała 1609 r. plenipotentami swych synów Rafała i Jana A-ów (I. Kal. 75 s. 317).

                            Abrahamowicz Maciej

                                         Dorota c. Marka Słodzinki

                                         Rafał Abrahamowicz

                                         Jan Abrahamowicz

Abramowiczówna Antonina wyszła przed r. 1811 za ur. Alojzego Katerlę, mieszkańca Zydowa (LM Jarząbkowo).

Abramowska Katarzyna, 1544 r. żona Walentego Jaroszewskiego Karasia (Kon. Z. l k. 129).

Abramsonowie. Krystian, mąż Elżbiety Janikowskiej, 1701 r. 2-o v. żony Kazimierza Wiesiołowskiego (N. 192 s. 39), nie żyjącej 1728 r. Z niej synowie: Franciszek, Kazimierz, Mikołaj i Walenty skwitowali 1728 r. ojczyma (N. 202 k.14v).

                                Abramson Krystian

                                         Elżbieta Janikowska 1701

                                         Franciszek Abramson

                                         Kazimierz Abramson

                                         Mikołaj Abramson

                                         Walenty Abramson

Walenty, ekonom Sapiehów w Kożminie, zaślubił 4 XI 1736 r. Zofię Strzeszewską i z niej miał syna Michała, ochrzcz. 8 IX 1739 r. (LC i LB Kożmin).

                                Abramson Walenty 1736

                                         Zofia Strzeszewska

                                         Michał Abramson ur 8.09.1739 r

Abratowicz Wawrzyniec, plenipotent 1728 r. Ruszkowskiego (Ws. 83 k. 49)

08:18, p.borysiewicz
Link Dodaj komentarz »